Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Làm thế nào để tạo sự kiện và bắt đầu bán vé?

Bước đầu tiên là đăng ký một tài khoản và đăng nhập tài khoản đó, sau đó chọn "Tạo sự kiện", chọn sự kiện công khai, tiếp theo vui lòng điền vào những thông tin cần thiết.Tiếp theo, bạn sẽ tạo vé cho sự kiện: nhấn “Tạo vé”, sau đó chọn vé bán và nhập đầy đủ thông tin sẽ có trên vé và tạo mẫu vé.Cuối cùng là một số cài đặt cho sự kiện của bạn, ấn “Lưu” để hoàn tất.