Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Làm như thế nào để soát vé?

Trên mỗi vé sẽ có một mã QR, khách mời khi đến dự sự kiện thì sẽ đưa vé mời có mã QR để ban tổ chức quét vé bằng ứng dụng của hệ thống cung cấp. Nhà cung cấp sẽ đăng nhập tài khoản của người quét vé vào ứng dụng để quét vé.