Loading
Loading

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Tickmi - Quyền riêng tư của bạn

Ngày có hiệu lực : ngày 15, tháng 07, năm 2022

Chính sách bảo mật của Tickmi.com áp dụng cho tất cả các Website và Ứng dụng của Tickmi.com

Chính sách này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ hình thức trực tuyến và ngoại tuyến. Điều này bao gồm trên các Website và Ứng dụng của chúng tôi. Nó bao gồm tại các đối tác doanh nghiệp hoặc qua tương tác của các bạn qua Website, ứng dụng, số điện thoại hoặc Email của bạn đối với chúng tôi.

Hình thức thông báo của chúng tôi đã được thiết kế dành cho bạn. Cách thông báo áp dụng cho bạn sẽ phụ thuộc vào các mà bạn tương tác với chúng tôi.

Ví dụ, nếu bạn:

1. Mua vé từ chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp dịch vụ đó, nếu được phép chúng tôi sẽ cập nhập cho bạn các sự kiện khác mà bạn quan tâm đến.

2. Khi bạn duyệt các trang Web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để điều chỉnh trải nghiệm của bạn và hy vọng cung cấp cho bạn những trải nghiệm liền mạch.

Các lựa chọn và quyền của bạn theo từng tình huống được giải thích chi tiết hơn bên dưới. Nhấp vào “Tìm hiểu thêm” bên dưới mỗi biểu tượng để biết thêm thông tin hoặc cuộn gọn lại để đọc toàn bộ chính sách.

Chúng tôi có thông tin gì và cách chúng tôi lấy nó ở đâu ?

Chúng tôi thu nhập và lưu trữ các loại thông tin khác nhau về bạn khi bạn tạo tài khoản, mua vé, cung cấp vé, liên hệ với chúng tôi và sử dụng các trang web , ứng dụng và phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và tại sao chúng tôi sử dụng?

Chúng tôi thu nhập và sử dụng thông tin của bạn vì nhiều lý do khác nhau như là : giúp bạn tham gia và các chương trình bạn quan tâm hay yêu thích, chia sẻ thông tin tới bạn , để tiếp thị và theo yêu cầu khác nhau của pháp luật.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai và tại sao chúng tôi chia sẻ?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai và tại sao chúng tôi chia sẻ?

Lựa chọn và Quyền của bạn

Lựa chọn và Quyền của bạn

Theo dõi thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các bước để cố gắng đảm bảo thông tin của bạn được bảo vệ và xóa nó một cách an toàn khi chúng tôi không cần nữa.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay phản hồi nào nội dung này thì hãy liên hệ với chúng tôi.