Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Làm sao để tôi có được hóa đơn đỏ?

Sau khi nhà cung cấp mua gói dịch vụ xong thì sẽ nhận được hóa đơn thông qua email mà nhà cung cấp đã đăng ký.Sau khi kết thúc sự kiện có bán vé, khi bên quản trị hệ thống chuyển tiền bán vé cho nhà cung cấp sẽ kèm theo hóa đơn.