Loading
Loading

Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

1.1 Chào mừng bạn đến với phần mềm tạo vé trên mọi lĩnh vực Tickmi qua giao diện Website hoặc ứng dụng di dộng . Trước khi sử dụng trang Tickmi hoặc tạo tài khoản Tickmi, vui lòng đọc kỹ các “Điều khoản dịch vụ” dưới đây và Quy chế hoạt động tạo của Tickmi để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc có sẵn bao gồm : Trang Tickmi ( Website Tickmi), các dịch vụ được cung cấp bởi phần mềm Tickmi, tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng , dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ di động. Bất kì tính năng nào mới được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch vụ đề thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch vụ này.

1.2. Dịch vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua và người bán Người Sử Dụng ( Người mua và người bán) . Các bên mua bán thật sự là trực tiếp giữa người mua và người bán và giao dịch giữa Tickmi và người bán. Tickmi không can thiệp vào giao dịch giữa các người sử dụng. Tickmi là bên quản lý trung gian giữa người bán và người mua.

1.3 Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Tickmi, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong và dẫn chứng đến Điều khoản dịch vụ và Chính Sách Bảo Mật.

1.4 Tickmi có quyền thay đổi và chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tickmi hoặc bất cứ Dịch vụ nào.

1.5. Bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại Tickmi , bạn đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản dịch vụ và chính sách bổ sung. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào trang Tickmi. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được hỗ trợ hoặc chấp nhận từ bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Trong trường hợp áp dụng, cha mẹ và người giám hộ hợp pháp cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự , tùy theo từng trường hợp theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của Tickmi mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2. Quyền riêng tư

2.1 Tickmi coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Tickmi cung cấp Chính sách Bảo mật tại Tickmi.com để giải thích chi tiết về việc bảo mật thông tin tại Tickmi. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo Mật để biết cách thức Tickmi thu thập và sử dụng thông tin liên quan tới tài khoản hoặc Dịch vụ sử dụng của Người Dùng ( Thông tin về người dùng). Điều khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin người dùng tới Tickmi, người sử dụng sẽ : Cho phép Tickmi thu thập, sử dụng hoặc xử lý các Nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông tin người dùng được sử dụng tại chính sách bảo mật. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Tickmi là tài sản thuộc sở hữu chung giữa bạn và Tickmi.

2.2 Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ sẽ đồng ý rằng: Tuân thủ mọi quy định về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó. Cho phép Sử Dụng là chủ sở hữu các thông tin cá nhân được phép xóa bỏ thông tin của mình. Cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin có quyền rà soát những thông tin đã được thu nhập về Bên Nhận Thông Tin, phù hợp hoặc yêu cầu của pháp luật hiện hành tại quốc gia sinh sống.

3. Giới hạn trách nhiệm

3.1 Tickmi trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, biểu tượng và tài sản sở hữu khác độc quyền hiển thị trên Trang Tickmi đều thuộc quyền sở hữu của Tickmi và bên thứ 3 sở hữu. Không một bên nào truy cập vào Tickmi được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kì Tài Sản Sở Hữu Trí Truệ. Bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Tickmi, bạn đồng ý tuân thủ các quy quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang Tickmi trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Tickmi

4. Điều khoản dịch vụ

4.1. Quyền được phép sử dụng Trang Tickmi và Dịch vụ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Khi đó Tickmi có thể chấm dứt đơn phương việc sử dụng Người Sử Dụng và sẽ thông báo lại với người dùng.

4.2 Người sử dụng không được phép:

4.2.1. Tải lên , đăng , truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.

4.2.2. Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa đủ tuổi vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

4.2.3. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.

4.2.4. Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.

4.2.5. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Tickmi.

4.2.6. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.

4.2.7. Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.

4.2.8. Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Tickmi.

4.2.9. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Tickmi áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Tickmi.

4.2.10. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào.

4.2.11. Đăng tải, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào.

4.2.12. Đăng tải, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.

4.2.13. Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.

4.2.14. Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ.

4.2.15. Xâm phạm các quyền của Tickmi, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.

5. Vi phạm điều khoản dịch vụ

Việc vi phạm chính sách có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

Xóa danh mục sản phẩm

Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản

Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản

Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí liên quan như phí thanh toán, vận chuyển...

Cáo buộc hình sự

Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Tickmi

Bản cập nhập ngày 21/07/2022

Bất kì một thay đổi nào đến điều khoản dịch vụ, Tickmi sẽ thông báo tới người dùng.