Loading
Loading

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển của Tickmi

Ngày có hiệu lực : ngày 15, tháng 07, năm 2022

Chính sách vận chuyển của Tickmi.com áp dụng cho tất cả các Website và Ứng dụng của Tickmi.com

Chính sách này sẽ mô tả cách chúng tôi xử lý các thông tin vận chuyển hàng hóa của bạn tới tay bạn theo nhiều cách khác nhau

Hình thức vận chuyển tùy thuộc vào lựa chọn việc vận chuyển hàng hóa của bạn dựa trên những hình thức vận chuyển của chúng tôi

Bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên sàn giao dịch Tickmi, bạn đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. Tickmi bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Vận Chuyển này vào bất cứ lúc nào.

Chính sách vận chuyển

Thông thường sau khi nhận được thông tin đặt hàng chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng trong vòng 24h và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc thanh toán và giao nhận.