Loading
Loading

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của Tickmi

Ngày có hiệu lực : ngày 15, tháng 07, năm 2022

Chính sách bảo hành của Tickmi.com áp dụng cho tất cả các Website và Ứng dụng của Tickmi.com

Chính sách mô tả các hoạt động bảo hành cho khách hàng cũng như các đối tác của Tickmi.

Chính sách bảo hành sản phẩm

Thông thường sau khi nhận được thông tin bảo hành sản phẩm chúng tôi sẽ xử lý thông tin trong vòng 24h - 48h kể từ lúc phản hồi và phản hồi lại thông tin cho khách hàng về việc bảo hành sản phẩm