Loading
Loading

Tickmi có thể giúp bạn điều gì ?

Tìm kiếm cơ sở thông tin của Tickmi

Trường hợp tôi đặt vé điện tử, khi đến sự kiện sẽ làm thế nào? Có phải in vé ra không?

Hiện tại, hệ thống sử dụng hình thức vé điện tử, chưa triển khai in vé cứng. Khi bạn đặt vé qua hệ thống, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một QR code. Khi bạn đến sự kiện, bạn chỉ cần đưa mã QR code để chúng tôi quét, bạn sẽ được vào cửa nếu vé của bạn hợp lệ.