Loading
Loading
May 14

vị hè

Tuesday, May 14, 2024 (03:00 PM - 11:00 PM)

Về sự kiện này

vị hè

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

PURATOS GRAND-PLACE VIETNAM
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Tuesday, May 14, 2024 (03:00 PM - 11:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Quận 1, Bến Nghé