Loading
Loading
March 22

lễ tri ân

03/22/2024, 08:00 AM - 03/24/2024, 05:00 PM

Về sự kiện này

lịch trình: 9h = 10h

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
trường đại học y hà nội

trường đại học y hà nội

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Đại học Y Hà Nội
Xem thông tin

Ngày và Giờ

03/22/2024, 08:00 AM - 03/24/2024, 05:00 PM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Đống Đa, Kim Liên