Loading
Loading
December 29

hội thảo 8-1

Thursday, December 29, 2022 (02:15 AM - 12:45 AM)

Về sự kiện này

test

Thông tin nhà tổ chức
test

test

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

ever
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Thursday, December 29, 2022 (02:15 AM - 12:45 AM)

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Bắc Từ Liêm, Cổ Nhuế 1