Loading
Loading
June 18

Webinar Cơ hội đầu tư vàng vốn thấp và bí quyết sinh lời

Tuesday, June 18, 2024 (07:30 PM - 09:30 PM)

Về sự kiện này

Khóa học hướng dẫn đầu tư Vàng vốn thấp và bí quyết sinh lời 

Diễn giả: Mr.AKETA - Chuyên gia tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày diễn ra: 18/6/2024

Thời gian: 19:30 - 21:30

Địa điểm: online - nền tảng Zoom

 

 

 

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Stradex Việt Nam
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Tuesday, June 18, 2024 (07:30 PM - 09:30 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Bình Thạnh, Phường 1