Loading
Loading
November 09

WORKSHOP GIẢI PHÁP BÁN HÀNG

Thursday, November 09, 2023 (02:00 PM - 05:30 PM)

Về sự kiện này

Chương trình đặc biệt gia tăng tỉ lệ chốt đơn hàng của đội ngũ chuyên viên tư vấn

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Thiện Thanh Lê Studio
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Thursday, November 09, 2023 (02:00 PM - 05:30 PM)

Địa điểm

Vietnam, Trà Vinh

Trà Vinh, 7