Loading
Loading
December 09

Vasta Stone Launch Event

Friday, December 09, 2022 (03:00 PM - 09:00 PM)

Về sự kiện này

Vasta Stone Launch Event

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

RSVP
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Friday, December 09, 2022 (03:00 PM - 09:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Thủ Đức, Thảo Điền