Loading
Loading
January 17

Tập huấn VNPT

01/17/2024, 08:00 AM - 01/20/2024, 10:30 AM

Về sự kiện này

Tập huấn phần mềm VNPT Eticket

Thông tin nhà tổ chức
VNPT Quảng Ninh

số 1 đường 25/4

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

VNPT
Xem thông tin

Ngày và Giờ

01/17/2024, 08:00 AM - 01/20/2024, 10:30 AM

Địa điểm

Vietnam, Quảng Ninh

Hạ Long, Bãi Cháy