Loading
Loading
January 19

TỔNG KẾT NĂM 2023

Friday, January 19, 2024 (09:00 AM - 11:00 AM)

Về sự kiện này

Tổng kết năm 2023 

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
Khối quản lý rủi ro

Trung tâm quản lý tín dụng rủi ro bán lẻ

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

MSB BANK
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Friday, January 19, 2024 (09:00 AM - 11:00 AM)

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Đống Đa, Láng Hạ