Loading
Loading
November 14

TEDxLLS

11/14/2023, 12:30 PM - 11/19/2023, 12:00 AM

Về sự kiện này

abcabc

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
abc

abc

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

TEDxLLS
Xem thông tin

Ngày và Giờ

11/14/2023, 12:30 PM - 11/19/2023, 12:00 AM

Địa điểm

Vietnam, Thừa Thiên Huế

Huế, Vĩ Dạ