Loading
Loading
April 10

Sự kiện Hội thảo Hải Phòng

04/10/2024, 12:00 AM - 04/11/2024, 12:15 AM

Về sự kiện này

Sự kiện Hội thảo Hải Phòng

Thông tin nhà tổ chức
Công ty gỗ Minh Long

Công ty gỗ Minh Long

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Anhlt
Xem thông tin

Ngày và Giờ

04/10/2024, 12:00 AM - 04/11/2024, 12:15 AM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hai Bà Trưng, Bạch Đằng