Loading
Loading
September 21

SAY MỚI VỀ

Thursday, September 21, 2023 (08:00 AM - 03:30 PM)

Về sự kiện này

Uống rượu không phải để say
Uống rượu để biết đắng cay là gì
Uống rượu không phải để sầu
Uống rượu để biết trong đầu nhớ ai.

Thông tin nhà tổ chức
LEGEND GROUP

LEGEND GROUP BAO TẤT CẢ

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

V-GROUP
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Thursday, September 21, 2023 (08:00 AM - 03:30 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Ba Đình, Kim Mã