Loading
Loading
March 16

Phim Chiến Tranh Lạnh Lùng

03/16/2024, 01:30 AM - 03/20/2024, 11:30 PM

Về sự kiện này

Chiếu Phim Chiến Tranh Lạnh Lùng được phát hành vào lúc 22:30 - 20/3/2024

Thông tin nhà tổ chức
Rạp chiếu phim NGOC CINEMA

Rạp chiếu phim riêng tư và cộng đồng

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Rạp chiếu phim NGOC CINEMA
Xem thông tin

Ngày và Giờ

03/16/2024, 01:30 AM - 03/20/2024, 11:30 PM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hà Đông, Phúc La