Loading
Loading
December 03

Phối hợp revit& navisworks

Saturday, December 03, 2022 (08:30 AM - 12:00 PM)

Về sự kiện này

test creat qr code

Thông tin nhà tổ chức
VietCAD

Công ty chuyên cung cấp phần mềm bản quyền

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

VietCAD
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Saturday, December 03, 2022 (08:30 AM - 12:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Quận 3, Phường 13