Loading
Loading
October 31

Ngày 3010

10/31/2023, 07:00 AM - 11/03/2023, 09:00 AM

Về sự kiện này

Sự kiện Công nghệ

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN GUGOGOLD
Xem thông tin

Ngày và Giờ

10/31/2023, 07:00 AM - 11/03/2023, 09:00 AM

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Bình Thạnh, Phường 13