Loading
Loading
August 04

MINISHOW 7

Sunday, August 04, 2024 (01:45 PM - 03:00 PM)

Về sự kiện này

fsầ

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện bắt đầu sau
0Ngày
0Giờ
0Phút
0Giây

Tổ chức bởi

HUNG VUONG MUSIC CLUB
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Sunday, August 04, 2024 (01:45 PM - 03:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Gia Lai

Plei Ku, Diên Hồng