Loading
Loading
April 12

MASSIVE INCOME YOUTUBE

04/12/2024, 07:00 AM - 04/14/2024, 11:45 PM

Về sự kiện này

  1. Công ty Cổ Phần Sano Media Việt Nam 
  2. Tên sự kiện: MASSIVE INCOME YOUTUBE
  3. Diễn giả: Jacky Bùi & Đào Thanh Tú 4.
  4. Thời gian, địa điểm: Ngày: 14/04/2024. Thời Gian Check in: Từ 07h00. Thời Gian Học: Từ 08h00 - 20h00 
  5. Địa điểm: Trống Đồng LÃNG YÊN, 2 Phố Lãng Yên, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 5.
  6. Một số thông tin khác: Email - [email protected] - [email protected]
Thông tin nhà tổ chức
Công ty Cổ Phần Sano Media Việt Nam

Công ty Cổ Phần Sano Media Việt Nam

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Công ty cổ phần Sano Media Việt Nam
Xem thông tin

Ngày và Giờ

04/12/2024, 07:00 AM - 04/14/2024, 11:45 PM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hai Bà Trưng, Bạch Đằng