Loading
Loading
December 17

Mở bán sách

12/17/2022, 12:15 AM - 12/21/2022, 12:30 AM

Về sự kiện này

giới thiệu sách mới

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
cái gì đó

bán sách

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

vanh
Xem thông tin

Ngày và Giờ

12/17/2022, 12:15 AM - 12/21/2022, 12:30 AM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Ba Đình, Giảng Võ