Loading
Loading
May 18

Luvis test

Saturday, May 18, 2024 (06:00 PM - 10:00 PM)

Về sự kiện này

HUIT MEDIA - Kênh thông tin và truyền thông Đại học Công Thương TPHCM 

test

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
HUIT MEDIA - Kênh thông tin và truyền thông Đại học Công Thương TPHCM

Theo Quyết định số 789/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) đổi tên thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) Bộ phận Truyền thông trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

HUIT MEDIA - Kênh thông tin và truyền thông Đại học Công Thương TPHCM
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Saturday, May 18, 2024 (06:00 PM - 10:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Tân Phú, Tây Thạnh