Loading
Loading
March 22

Khóa đào tạo chuyên viên mai mối trẻ xuất sắc

Wednesday, March 22, 2023 (12:00 AM - 12:45 AM)

Về sự kiện này

Khóa đào tạo chuyên viên mai mối trẻ xuất sắc

Thông tin nhà tổ chức
Khóa đào tạo chuyên viên mai mối trẻ xuất sắc

Khóa đào tạo chuyên viên mai mối trẻ xuất sắc

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

TOKAI
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Wednesday, March 22, 2023 (12:00 AM - 12:45 AM)

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hà Đông, Quang Trung