Loading
Loading
March 22

Khóa đào tạo chuyên viên mai mối trẻ xuất sắc

03/22/2023, 08:00 AM - 03/31/2023, 12:00 AM

Về sự kiện này

event mai mối của tokai

  • Giá vé:
  • Giờ mở bán
  • Giờ kết thúc
  • Hình thức thanh toán
  • ,.............
  •  
Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
TOKAI FESTIVAL

JCC x FIUS

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

CNH Japanese Culture Club
Xem thông tin

Ngày và Giờ

03/22/2023, 08:00 AM - 03/31/2023, 12:00 AM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hà Đông, Nguyễn Trãi