Loading
Loading
May 11

Hai Mươi Hai Mốt

Saturday, May 11, 2024 (05:00 PM - 09:00 PM)

Về sự kiện này

Đêm nhạc được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Bến Tre

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Music of CBT
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Saturday, May 11, 2024 (05:00 PM - 09:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Bến Tre

Bến Tre, Phú Tân