Loading
Loading
November 11

Hội khoá ĐHYHN 89-95 nhân dịp 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội

11/11/2022, 10:00 AM - 11/20/2022, 04:30 PM

Về sự kiện này

Hội khoá ĐHYHN 89-95 nhân dịp 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội