Loading
Loading
December 01

Hà Nội trồng cây xanh

12/01/2022, 07:30 AM - 12/11/2022, 08:15 AM

Về sự kiện này

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm 3,3 độ C nhiệt độ không khí khi diện tích đất cây xanh đạt 20- 50% diện tích đất đô thị. Ngoài ra, cây xanh đô thị có thể làm giảm từ 40-50% cường độ bức xạ mặt trời và hấp thụ từ 70-75% năng lượng mặt trời… Tuy nhiên, hiện nay mật độ cây xanh ở các khu đô thị Hà Nội còn quá thấp so với yêu cầu, ảnh hưởng tới môi trường. Trong năm 2021, có thời điểm ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt đến ngưỡng báo động. Nồng độ bụi mịn kích cỡ siêu nhỏ tại thành phố vượt mức cho phép nhiều lần, so với quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.  

Cùng với mục tiêu của Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Hà Nội đang nỗ lực trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trường. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50-80ha rừng; chăm sóc 3.546 ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Ron Weasley
Xem thông tin

Ngày và Giờ

12/01/2022, 07:30 AM - 12/11/2022, 08:15 AM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hoàng Mai, Hoàng Liệt