Loading
Loading
September 28

Đi học thầy Lộc

Thursday, September 28, 2023 (12:00 AM - 11:00 PM)

Về sự kiện này

Thầy dạy ok nha :D

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

VCCI Nhóm 1
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Thursday, September 28, 2023 (12:00 AM - 11:00 PM)

Địa điểm

Senegal

Dakar