Loading
Loading
July 05

Demo

07/05/2024, 08:00 AM - 07/07/2024, 05:30 PM

Về sự kiện này

Demo

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
CAT Event

CAT Event

Chi tiết sự kiện

Sự kiện bắt đầu sau
0Ngày
0Giờ
0Phút
0Giây

Tổ chức bởi

CAT Event
Xem thông tin

Ngày và Giờ

07/05/2024, 08:00 AM - 07/07/2024, 05:30 PM

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Quận 7, Tân Kiểng