Loading
Loading
Đây là bản xem thử. Vui lòng hoàn thiện vé để mua hoặc đăng ký vé của DEMO!
April 23

DEMO

Sunday, April 23, 2023 (04:30 PM - 11:30 PM)

Về sự kiện này

Demo event

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

SBTC
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Sunday, April 23, 2023 (04:30 PM - 11:30 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Gò Vấp, Phường 9