Loading
Loading
June 08

ĐẠI HỘI TRAO THƯỞNG TOÀN QUỐC

Saturday, June 08, 2024 (12:30 PM - 05:45 PM)

Về sự kiện này

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 36 - CHUNG 1 CHÍ HƯỚNG CHUNG 1 LỐI ĐI

Chi tiết sự kiện

Sự kiện bắt đầu sau
0Ngày
0Giờ
0Phút
0Giây

Tổ chức bởi

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN TỨ 36 CAREFOR VIỆT NAM
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Saturday, June 08, 2024 (12:30 PM - 05:45 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Bình Thạnh, Phường 1