Loading
Loading
January 10

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHÚ LẪN LẦN VIII, NHIỆM KỲ 2024-2029

01/10/2024, 12:00 AM - 01/31/2024, 12:00 AM

Về sự kiện này

Đn

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHÚ MỸ
Xem thông tin

Ngày và Giờ

01/10/2024, 12:00 AM - 01/31/2024, 12:00 AM

Địa điểm

Vietnam, Bình Dương

Thủ Dầu Một, Phú Mỹ