Loading
Loading
December 30

Chạy bộ vì thư viện

Friday, December 30, 2022 (09:00 AM - 05:00 PM)

Về sự kiện này

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức một chiến dịch chạy bộ, dành cho tất cả các bạn sinh viên trường Neu. Phí sẽ là 50.000 d. Tất cả nhằm mục đích mua sách, xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo vùng cao tại Hà Giang.

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Ron Weasley
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Friday, December 30, 2022 (09:00 AM - 05:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Hoàn Kiếm, Cửa Đông