Loading
Loading
November 28

BUSINESS MATCHING 05 - HCMC6

Tuesday, November 28, 2023 (06:30 AM - 11:45 PM)

Về sự kiện này

Sự kết nối kinh doanh tạo nên tiềm năng vô tận

Sự kiện đã chứng minh rằng việc kết nối và hợp tác trong kinh doanh là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Không chỉ là nơi để gặp gỡ, sự kiện Business Matching còn tạo ra cơ hội thúc đẩy sự tương tác và trao đổi ý tưởng mới, từ đó khởi nguồn các dự án và cơ hội hợp tác đầy tiềm năng.

Với sự tham gia tích cực của 8 chapter vùng HCMC6 và sự hỗ trợ chặt chẽ từ các Giám đốc BNI của 8 chpter cùng đội ngũ, sự kiện này thật sự đã ghi dấu một bước tiến lớn trong việc kích thích sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp tại Bình Dương.

Thông tin nhà tổ chức
BNI OWNERSHIP

BNI OWNERSHIP

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

PHƯƠNG DUNG TELECOM
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Tuesday, November 28, 2023 (06:30 AM - 11:45 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Phú Nhuận, Phường 9