Loading
Loading
November 28

BM05

Tuesday, November 28, 2023 (06:30 AM - 05:00 PM)

Về sự kiện này

BUSINESS MATCHING DAY

 

NGÀY HỘI XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Thông tin vé mời
Thông tin nhà tổ chức
BNI HCM6

BNI Ownership

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

BNI Business Matching
Xem thông tin

Ngày và Giờ

Tuesday, November 28, 2023 (06:30 AM - 05:00 PM)

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Phú Nhuận, Phường 9