Loading
Loading
December 22

Art and Craft WORKSHOP

12/22/2022, 12:15 AM - 12/31/2022, 12:15 AM

Về sự kiện này

Come along and learn in our exclusive workshop. Learn how to make art from scratch.

Mr. Lars Peeters - Senior Artist at Paucek and Lage is a senior artist that will lead workshop at our academy

Thông tin vé mời

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Ron Weasley
Xem thông tin

Ngày và Giờ

12/22/2022, 12:15 AM - 12/31/2022, 12:15 AM

Địa điểm

Vietnam, Hà Nội

Đống Đa, Ô Chợ Dừa