Loading
Loading
December 02

企业利润增长训战营: 探索新机市场重塑 - 越南胡志明市 02-04122023

12/02/2023, 09:00 AM - 12/04/2023, 10:00 PM

Về sự kiện này

联系咨询:038-237-2023 (越南博商)📞

Chi tiết sự kiện

Sự kiện đã kết thúc

Tổ chức bởi

Công Ty TNHH Quản Lý Sands Bosum
Xem thông tin

Ngày và Giờ

12/02/2023, 09:00 AM - 12/04/2023, 10:00 PM

Địa điểm

Vietnam, Hồ Chí Minh

Bình Thạnh, Phường 22